Píndoles TAC

Thumb

Passar preguntes d’un Curs Moodle a un altre

Thumb

Qüestionaris a Moodle – Nivell avançat

Thumb

Copiar cursos de Classroom de diferents comptes

Classroom ja ens permet crear còpies de cursos que tenim en un compte, com el de l'escola, en un altre compte com el d'xtec. Aquest fet és molt útil i ens assegura que la feina feta en un classroom es…
Thumb

Meet des de Gmail

Gmail ja integra Meet. Des de fa uns dies en la part esquerra del vostre Gmail ja us apareix Meet. Aquest fet us facilitarà l'accés a Meet encara més. La idea és que tingueu un accés més directe a aquesta…
Thumb

Com ocultar el nostre número de telèfon

En ocasions en podem tenir la necessitat d'ocultar el número de telèfon des del que truquem. Aquesta situació es pot produir si hem de trucar per exemple, a un alumne o família des del nostre telèfon personal quan ens trobem…