Posts by: dsaura

Primers passos amb pantalla multitàctil

En el nostre centre van proliferant les pantalles multitàctils. Aquesta eina de presentació incorpora algunes millores i més interactivitat per a les nostres classes.  En el següent vídeo us fem una primera aproximació a aquest recurs.

Informe de competències complementàries

El 12 de novembre de 2020 es va celebrar la XVIII JORNADA DE QUALITAT A L'ENSENYAMENT en format no presencial. En aquesta edició l'Olga Castilla, Cap d'Estudis de l'Escola del Treball de Lleida, va fer una ponència sobre l'INFORME DE…

Instal·lar la impressora de la Sala de Professorat

Si necessiteu imprimir en la impressora de la Sala de Professorat des del vostre portàtil cal assegurar-se que esteu connectats a la xarxa WiFi anomenada IMP i tenir instal·lats el drivers de la impressora. Us deixem un breu videotutorial en…

Copiar cursos de Classroom de diferents comptes

Classroom ja ens permet crear còpies de cursos que tenim en un compte, com el de l'escola, en un altre compte com el d'xtec. Aquest fet és molt útil i ens assegura que la feina feta en un classroom es…

Meet des de Gmail

Gmail ja integra Meet. Des de fa uns dies en la part esquerra del vostre Gmail ja us apareix Meet. Aquest fet us facilitarà l'accés a Meet encara més. La idea és que tingueu un accés més directe a aquesta…