La comissió TAC de l’Escola del Treball posa a l’abast el material utilitzat en la formació interna de centre que va oferir al professorat del claustre. Aquest material està relacionat amb les eines TAC de treball col·laboratiu. En aquesta entrada trobareu orientacions en fer una entrada al Worpress del Centre, és a dir, la pàgina web.