MATERIALS PER RESOLDRE REPTES

El mètode THINKERY es basa en dues metodologies contrastades:
1-Lean Start Up:
Metodologia que s’utilitza per a la creació i
desenvolupament de projectes d’emprenedoria. Es
fonamenta en la iteració de la idea fins a aconseguir el que
vol el mercat, perseverant i aprenent.
2-Design thinking:
Metodologia que es centra en el disseny de productes i
serveis centrats en les persones. Consisteix en un procés
d’immersió, ideació i prototipat que s’utilitza en el món del
disseny per innovar.

Els ?materials els podreu trobar aquí:

1️⃣ sessió 1

2️⃣ sessió 2

3️⃣ sessió 3

4️⃣ sessió 4

5️⃣ sessió 5

6️⃣ sessió 6

7️⃣ sessió 7

8️⃣ sessió 8

9️⃣ sessió 9

? sessió 10

? bibliografia