Aplicacions per realitzar captures de pantalla

Actualment existeixen infinitat de mètodes i aplicacions per realitzar captures de pantalla d’una forma fàcil i ràpida. Si és cert que Microsoft amb la incorporació a la seva suite d’aplicacions de “Recortes“, ha millorat bastant aquesta tasca, deixant gairebé en l’oblit el famós “IMPRIMIR PANTALLA (Botó imp pant)” del nostre teclat, mètode bàsic i molt rudimentari.

En aquest article, es proposen un seguit d’aplicacions i mètodes per agilitzar aquest procés cada cop més comú i necessari. 

* Aquest article està obert a ampliacions i actualitzacions.

Lightshot

https://app.prntscr.com/es/index.html

És una de les aplicacions de captura de pantalla millor valorades a la xarxa, sobretot per aquells que busquen senzillesa, lleugeresa i una bona col·lecció d’opcions.

PicPick

https://picpick.app/en/

Si per alguna cosa sorprèn PicPick és perquè no només ens ofereix una potent eina per capturar la nostra pantalla, sinó perquè també inclou altres eines força interessants com ara les multiples formes de captura la pantalla.

ShareX

https://getsharex.com/

Com el seu propi nom indica, ShareX és una aplicació que no només farà tot tipus de captures, sinó que també ens ajudarà a compartir-les de forma gairebé instantània mitjançant tinyurls o codis QR.

PrtSrc

http://www.fiastarta.com/PrtScr/Download.html

És l’aplicació més minimalista i senzilla. Només haurem de prémer Impr Pant i tindrem l’opció de subratllar, fer captura de la pantalla completa o fer captura en una zona seleccionada a pols.

Capturadors web

Aquestes aplicacions ens permeten realitzar la captura d’una pàgina web de forma completa (en tota la seva extensió vertical), sempre que la tecnologia amb què han estat construïdes ho permeti.

Captures amb MacOS

Els sistemes operatius d’ordinadors d’Apple (MacOS), incorporen una combinació de tecles que ens permet activar el capturador de pantalla. Aquesta aplicació, ens permet seleccionar la part de la pantalla que volem capturar i ens genera la seva imatge en format PNG a l’escriptori. És de llarg el mètode més ràpid, senzill i còmode de tots els possibles en MacOS.

Combinació tecles: CMD + Shift + numero 4 (s’activarà un punter en forma d’estrella que ens permetrà seleccionar la part que volem capturar).