El valor de la societat actual no es centra en el poder econòmic sinó en el poder del coneixement.

Les necessitats socials de l’aprenentatge han evolucionat en aquests anys molt més que les formes socials d’organitzar i gestionar aquest aprenentatge.

La funció principal dels docents es crear situacions d’aprenentatge que permetin el desenvolupament de l’aprenentatge

Ens trobem davant dos escenaris diferents respecte al tipus d’aprenentatge:

  • L’ensenyament transmissiu: ensenyament directe, on l’aprendre és memoritzar i utilitzen per avaluar presentacions, pràctiques,proves..
  • L’ensenyament actiu: on l’aprenentatge es “fer”, buscar, elegir, discutir, aplicar, equivocar-se, corregir, assajar….

Extracte dels materials de Miguel Ariza (Connecta13)

Quin tipus d’aprenentatge elegim?