A continuació aprendrem a configurar el correu electrònic i organitzar la safata d’entrada per mostrar els correus agrupats en diverses seccions.

Volem obtenir el següent resultat:

D’aquesta manera els missatges que etiquetem com a PENDENT apareixeran agrupats a la part superior, a continuació els que hem etiquetat com ÀREA, després els destacats i finalment la resta de missatges que hem rebut.

El primer que farem serà crear etiquetes que assignarem als correus electrònics per tal d’agrupar-los.

Podem crear una etiqueta de diverses formes:

1.- Accedint a la finestra de configuració.

2.- Des del lateral esquerre

Així doncs, podem crear etiquetes per marcar els correus pendents de respondre o bé per marcar els correus d’una determinada àrea de treball.

Un cop hem creat diverses etiquetes per organitzar els correus electrònics podem modificar la configuració de la safata d’entrada per tal de mostrar els missatges agrupats de diverses etiquetes.

Per fer-ho, haurem d’obrir un altre cop la finestra de configuració i accedir a l’opció Safata d’entrada.

Canvia el tipus de safata d’entradaPrioritaris i selecciona les etiquetes que vols que apareguin.

Selecciona l’etiqueta que vols mostrar a cada secció: