Questionari Moodle

 

Moodle és un Entorn Virtual d’Aprenentatge i com a tal ens permet fer Qüestionaris/Exàmens/Proves.

Elaborar un Qüestionari en Moodle equival a fer 3 coses, podent ésser l’ordre commutatiu:

    • Des del Banc de preguntes creo les preguntes i les categories a les quals pertanyen i quan em siguin necessàries les utilitzaré. Fins el moment d’utilitzar-les no és necessari tenir el Qüestionari creat.
    • Creo un Qüestionari i edito els seus paràmetres (Quin dia s’ha de fer, quant ha de durar, si poden veure la nota al moment, quin alumnat el podrà fer, quina serà la puntuació per aprovar,…). S’ha de tenir Activa l’edició del curs. No fa falta tenir les preguntes creades.
    • Edito el Qüestionari i s’hi pot afegeixir les preguntes si estan creades (Qualificació màxima, quantes preguntes per pàgina, puntuació màxima de cada pregunta,…). S’ha de tenir el Qüestionari creat. Les preguntes les puc generar directament al qüestionari o les puc extreure del banc de preguntes del curs.

 

Els següents enllaços i vídeos us permetran fer aquestes proves tenint en compte si voleu preparar la prova:

Podeu seguir les instruccions, enllaços i vídeos segons les vostres necessitats aquí.

Hi trobareu des de les explicacions més bàsiques als usos més avançats.

Si conec algun llenguatge de programació o utilitzo algun tipus de codificació em pot interessar pujar les preguntes en bloc i guardar-les en el banc de preguntes directament.

  1. Primer escolliré el tipus de plantilla des d’aquí.
  2. Escriuré les meves preguntes i respostes així com la seva puntuació i/o penalització. Per més informació consulteu Format GIFT
  3. Pujaré les preguntes al Banc de preguntes
  4. Editaré/crearé el Qüestionari.